Wstecz

Aktualności

Data publikacji: 03.10.2016

Polskie i Białoruskie strefy ekonomiczne będą współpracować

Współpraca pomiędzy Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną i Wolną Strefą Ekonomiczną „Brześć”  ma zaowocować zwiększeniem konkurencyjności obu instytucji. Właśnie podpisano list intencyjny w tej sprawie.

Do uroczystego złożenia podpisów doszło 30 września br. w Bałtyckim Porcie Nowych Technologii w Gdyni. Podczas spotkania, zarówno strona polska, jak i białoruska zadeklarowały wolę organizacji szeregu wspólnych projektów gospodarczych, których realizacja odbywać się będzie na terytorium jednego z państw, w zależności od bieżących potrzeb przedsiębiorców zainteresowanych rozpoczęciem działalności

Główne obszary współpracy gospodarczej dotyczą sektora wysokich technologii i transferu wiedzy z uczelni do biznesu, jak również eksportu/importu produktów rolno-spożywczych. Finalnie, kooperacja pomiędzy partnerami, oprócz osiągniecia efektu znaczącego wzrostu gospodarczego poszczególnych regionów, umożliwić ma wyrównanie szans podmiotów działających na terenie Europy Środkowo-Wschodniej.

Do bieżącej, wspólnej działalności operacyjnej powołana została specjalna grupa robocza, która w ramach podpisanego porozumienia przygotuje i wdroży uzgodniony plan, mający na celu realizację zaplanowanych przedsięwzięć. Oprócz tego w listopadzie br. dojdzie do spotkania przedsiębiorców działających w PSSE i WSE „Brześć”, którzy będą mogli nawiązać nowe kontakty biznesowe.