Wstecz

Aktualności

Data publikacji: 20.09.2016

POLSKI KLASTER MORSKI – KURS NA INNOWACJE I PROJEKTY

15 września 2016 r.  odbyło się Zebranie Zarządu Polskiego Klastra Morskiego. W zebraniu wzięli udział przedstawiciele Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Akademii Morskiej w Gdyni. Przedmiotem zebrania były bieżące i perspektywiczne plany działania w obszarze projektów międzynarodowych i inteligentnych specjalizacji. Działania wpisują się w Strategię Polskiego Klastra Morskiego przyjętą na ostatnim zebraniu sprawozdawczo-wyborczym PKM.

Zebranie otworzył Marek Grzybowski, przywitał zebranych i poinformował, że w związku ze zmianami władz Akademii Morskiej w Gdyni konieczne jest ustalenie zakresu  współdziałania Polskiego Klastra Morskiego i AM Gdynia, jako koordynatora Polskiego Klastra Morskiego po zmianie władz uczelni. Prof. Ireneusz Czarnowski, prorektor ds. nauki Akademii Morskiej w Gdyni potwierdził, że po zmianie władz Rektor Akademii Morskiej w Gdyni deklaruje dalszą wolę wspierania działań Polskiego Klastra Morskiego i uczestniczenia w projektach realizowanych przez PKM.

W zebraniu uczestniczyli:

Ireneusz Czarnowski – prorektor Akademii Morskiej ds. nauki
Maciej Krzesiński – prezes Fundacji Centrum Technologii Morskich, PSSE
Julia Rama – dyrektor, Dział Projektów Strefowych, PSSE
Marek Grzybowski – prezes zarządu PKM
Ryszard Toczek – wiceprezes zarządu PKM
Alfred Naskręt  – wiceprezes zarządu PKM
Zbigniew Jaś, przewodniczący komisji rewizyjnej PKM

 Wiceprezes zarządu Ryszard Toczek, kierownik projektu TENTacle Gdyni  omówił cele i zadania projektu oraz zadania i miejsce Klastra w projekcie. TENTacle jest tzw. Projektem kluczowym w Interreg BSR, co nadaj mu szczególne znaczenie podkreślił Ryszard Toczek, Naczelnik Wydziału Współpracy i Analiza Samorządowych Urzędu Miasta Gdyni. Celem projektu TENTacle jest ściślejsze włączenie Regionu Morza Bałtyckiego w europejski system TENT, a zadaniem Gdyni opracowanie  modelu aglomeracyjno-portowego węzła transportowego. W celu wsparcia działań Gdyni Polski Klaster Morski  powołał Gdynia TENTacle Think Tank. W Gdyni powstanie model portowo-miejskiego węzła transportowego. Marek Grzybowski poinformował, że Łukasz Greinke, Prezes Zarządu Portu Morskiego Gdańsk jest zainteresowany włączeniem się  w projekt TENTacle. Klaster zaproponował, by w projekcie opracować koncepcję autostrad morskich Gdańsk-Sztokholm oraz Gdańsk-Helsinki. Również Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia wyraził zainteresowanie aktywnego włączenia Portu w projekt, w tym zaprojektowania autostrady morskiej Gdynia-Helsinki. Efektem działań prowadzonych w ramach całego projektu mają być również rekomendacje mające na celu zmianę przebiegów dotychczasowych korytarzy transportowych w Europie i RMB. Mecenas Zbigniew Jaś, przewodniczący komisji rewizyjnej PKM powiedział, że jest to szansa na dostosowanie europejskiego systemu transportowego do interesów Polski. Marek Grzybowski stwierdził, że będzie szansa, by pozycjonować koncepcję korytarza BALT-ORIENT – Bałtyk – Morze Czarne – Adriatyk – Morze Śródziemne – Półwysep Arabski.

Ponieważ Polski Klaster Morski uczestniczył w wykreowaniu Pomorskiej i krajowej inteligentnej specjalizacji morskiej zamierza intensywnie włączyć się realizację innowacyjnych projektów. Wraz z Fundacją Technologii Morskich z Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zamierzamy złożyć projekty do 20. Krajowej inteligentnej specjalizacji morskiej. Maciej Krzesiński poinformował, że po wstępnych rozmowach z Markiem Grzybowskim, prezesem zarządu PKM oraz po akceptacji Aleksandry Jankowskiej, prezes PSSE podejmiemy się opracowania konkretnych projektów, których szczegóły zostaną dopracowane w najbliższych rozmowach.

Prezes PKM poinformował zebranych, że odbyło się spotkanie z Mateuszem Maksymiukiem, dyrektorem Biura Inicjatyw Społecznych, PSSE odpowiedzialnym z Pomorski Klaster Edukacyjny oraz Krzysztofem Michnalem, wiceprzewodniczącym KIGM i Jarosławem Kaczorowskim, dyrektorem BPNT nt. potrzeby badań potrzeb kadrowych dla przemysłów i usług morskich. Marek Grzybowski zadeklarował, że przy wsparciu pracowników Katedry Ekonomii i Zarządzania Akademii Morskiej w Gdyni oraz studentów z kół naukowych wesprze projekt i zostaną przeprowadzone badania według ustaleń z Pomorskim Klastrem Edukacyjnym.  W tym celu 29 września o godz. 11.00 w Katedrze Ekonomii i Zarządzania w AM Gdynia zorganizowane zostanie specjalne seminarium przygotowujące zespół do przeprowadzenia badania.

Prezes zarządu PKM poinformował, że na eksperta Komisji Morskiej Unii Europejskiej (European Commission’s Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries ) powołany został kpt. Alfreda Naskręt, wiceprezes zarządu  PKM.  Naczelnik Ryszard Toczek przypomniał, że prowadzone są konsultacje ws. Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju min. Morawieckiego. Uwagi można składać do końca miesiąca.  W imieniu PKM uwagi zgłosi wiceprezes Ryszard Toczek. Marek Grzybowski powiedział, że na stronie Polskiego Klastra Morskiego znajduje się aktualna informacja o osobach, które tworzą  Morski THINK TANK, które zadaniem jest wesprzeć naszych członków w działaniach na forum krajowym i rynku międzynarodowym.

źródło: http://www.gospodarkamorska.pl/