Wstecz

Aktualności

Data publikacji: 07.04.2017

Podpisanie umowy z Gminą Solec Kujawski

W dniu dzisiejszym nastąpiło uroczyste podpisanie umowy pomiędzy PSSE reprezentowaną przez Panią Aleksandrę Jankowską- Prezes Zarządu oraz Pawła Lulewicza- Wiceprezesa Zarządu a Gminą Solec Kujawski reprezentowaną przez Panią Teresę Substyk- Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz Alinę Kowalską- Skarbnika Miasta i Gminy Solec Kujawski.

 

Objęcie granicami PSSE terenów inwestycyjnych w Gminie nastąpiło 30.12.2016 r. na obszarze o powierzchni 14,8290 ha położonym na terenie Parku Przemysłowego w Solcu Kujawskim.

 

Umowa dotyczy zasad organizowania i przeprowadzania w imieniu i na rzecz Gminy przetargów na zbycie nieruchomości oraz zasad przeprowadzania rokowań mających na celu wydanie zezwoleń na prowadzenie działalności z PSSE. Obecnie prowadzone są rozmowy z kilkoma Inwestorami zainteresowanymi uzyskaniem zezwolenia w Podstrefie Solec Kujawski w woj. kujawsko-pomorskim.