Wstecz

Aktualności

Data publikacji: 20.07.2016

Podpisanie umów w ramach RPO WK-P 10.2.3 Kształcenie zawodowe

14 lipca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektodawcy konkursu „10.2.3 Kształcenie zawodowe” uroczyście podpisali umowy o dofinansowanie. Na staże i praktyki zawodowe w regionie, z unijnych dotacji przeznaczonych zostanie 8,2 mln złotych.

Konkurs w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe zakłada realizację wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego i ogólnego we współpracy z pracodawcami, w tym podniesienie kwalifikacji i kompetencji opiekunów praktykantów i stażystów u pracodawców.

Dofinansowanie w ramach konkursu otrzyma 17 projektów, w tym projekt „Od ucznia do pracownika – staże i praktyki drogą do kariery”, realizowany przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Toruniu w partnerstwie z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną Sp. z o.o., Kujawsko-Pomorską Organizacją Pracodawców Lewiatan oraz Miastem Toruń. W ramach projektu 150 uczniów z toruńskich techników odbędzie dodatkowe staże u pracodawców. Termin realizacji projektu 1.09.2016 – 30.09.2017 r.