Tereny inwestycyjne pod patronatem PSSE

Tereny inwestycyjne pod patronatem Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. są to dobrze przygotowane i korzystnie ulokowane działki inwestycyjne, które mogą być objęte granicami strefy na potrzeby konkretnego inwestora.

LOKALIZACJA

  OPIS TERENU

Brodnica

Województwo kujawsko-pomorskie

Oferta gminy miejskiej Brodnica składa się z trzech działek:

 • 12 ha, ul. Ustronie, kierunek Warszawa.  Dojazd do nieruchomości utwardzoną drogą gminną. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony pod przemysł I usługi. Planowane całkowite uzbrojenie w 2014 r.
 • 3 ha, ul. Świerkowa , kierunek Olsztyn. Dojazd do nieruchomości utwardzoną drogą gminną. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego teren w pełni uzbrojony, przeznaczony na cele przemysłowo-magazynowo-usługowe.
 • 9 ha, ul. Sikorskiego, kierunek Olsztyn. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony na cele przemysłowo-magazynowo-usługowe. Infrastruktura techniczna w odległości ok. 500 m od granicy działki.

Brześć Kujawski

Województwo kujawsko-pomorskie

Brześć Kujawski jest komunikacyjnym sercem Polski - miejscem otwartym na nowoczesne technologie. Tereny o powierzchni  8,7395 ha  stanowią  własność Gminy Brześć Kujawski. Strategicznym ich atutem jest znakomita lokalizacja oraz dogodne położenie przy jednych z najważniejszych szlaków komunikacyjnych, co stwarza doskonałe perspektywy rozwoju, a także nieograniczone możliwości dla inwestorów.
Wśród najważniejszych arterii drogowych zlokalizowanych w nieznacznej odległości są: autostrada A1 oraz sieć dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych. Położenie w obrębie 100 tysięcznego Włocławka, dystans 195 km od portu w Gdańsku oraz 165 od międzynarodowego lotniska w Warszawie sprawia, że tereny stają się atrakcyjne dla inwestorów z zachodniej jak i wschodniej Europy. 
Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego, preferencyjne ulgi dla nowych inwestorów oraz szereg udogodnień w zakresie projektowania i prowadzenia procesów inwestycyjnych stwarzają przychylny klimat dla rozwoju i lokowania przedsiębiorczości. Tereny posiadają pełen dostęp do infrastruktury technicznej.

Bydgoszcz

Województwo kujawsko-pomorskie

DZIELNICA KAPUŚCISKA

Tereny inwestycyjne o łącznej powierzchni 43,8169 ha objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym mogą być wykorzystywane jako tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Dopuszcza się również wprowadzenie, jako towarzyszących, usług z zakresu handlu, gastronomii, funkcji biurowych i socjalnych związanych z prowadzoną działalnością. Grunty spełniają standardy jakości gleby oraz składników ziemi dla grupy C, tj. dla terenów przemysłowych, terenów komunikacyjnych oraz użytków kopalnych. Tereny zlokalizowane są w pobliżu dróg krajowych nr 80 i 10 w bezpośrednim sąsiedztwie ulic: Chemicznej, Nowokieleckiej, Mokrej oraz Nowotoruńskiej, z zagwarantowanym dojazdem drogami gminnymi o nawierzchni asfaltowej. Uzbrojenie obejmuje sieci: kanalizacyjną, wodociągową, deszczową, energetyczną, ciepłowniczą i telekomunikacyjną, zlokalizowane w sąsiednich ulicach.

DZIELNICA CZERSKO-POLSKIE

Tereny inwestycyjne o łącznej powierzchni 91,3897 ha objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym mogą być wykorzystywane jako tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Dopuszcza się również wprowadzenie, jako towarzyszących, usług z zakresu handlu, gastronomii, funkcji biurowych i socjalnych związanych z prowadzoną działalnością. Grunty spełniają standardy jakości gleby oraz składników ziemi dla grupy C, tj. dla terenów przemysłowych, terenów komunikacyjnych oraz użytków kopalnych. Tereny zlokalizowane są w pobliżu dróg krajowych nr 80 i 10. Bezpośredni dojazd zagwarantowany ulicami: Chemiczną, Hutniczą, Energetyczną i Nowotoruńską. Uzbrojenie obejmuje sieci: kanalizacyjną, wodociągową, deszczową, energetyczną, ciepłowniczą i telekomunikacyjną, zlokalizowane w sąsiednich ulicach. W sąsiedztwie terenów znajdują się duże zakłady przemysłowe, np. Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz, Bydgoskie Fabryki Mebli, Zakłady Chemiczne „NITRO – CHEM” S.A. oraz Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny.

Człuchów

Województwo pomorskie

Teren gminny o powierzchni 76 ha, położony obok drogi powiatowej nr 464. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na tym obszarze planowana jest działalność przemysłowa, usługowa lub składowa. Przyłącza mediów znajdują się na działce. Ze względu na położenie działki i jej skomunikowanie potencjalny inwestor może starać się o pozyskanie pracowników zarówno z obszaru Człuchowa jak i Chojnic.

Inowrocław

Województwo kujawsko-pomorskie

1) STREFA PÓŁNOCNA

Teren zlokalizowany na obrzeżach miasta, w pobliżu huty szkła, stacji benzynowej, restauracji i ogrodów działkowych, przy drodze krajowej nr 25, w rejonie ulic: Szosa Bydgoska, Równinnej, Metalowców, Karola Libelta, Karola Marcinkowskiego i Towarowej o powierzchni ok. 20 ha. Przeznaczenie: usługi z zakresu handlu, rzemiosła i przemysłu usługowego. Uzbrojenie: sieć wodociągowa wraz z przyłączami, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, drogi dojazdowe wraz z chodnikiem, zatoką postojową i oświetleniem.

2) STREFA ZACHODNIA

Teren niezabudowany położony w rejonie ulicy Pakoskiej, przy drodze nr 25 Inowrocław – Żnin, w rejonie  magistrali kolejowej Inowrocław – Poznań, w pobliżu Wydział Konfekcjonowania Soli IKS „SOLINO” S.A oraz rozlewnia gazu płynnego o powierzchni ok. 8 ha. Przeznaczenie: teren usług i przemysłu. Uzbrojenie: sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, kanalizacja deszczowa.

3) STREFA POŁUDNIOWA

Teren niezabudowany położony w południowej części miasta Inowrocławia przy ul. Deszczowej, w pobliżu Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych, Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, a także Zakładu Energetyki Cieplnej o powierzchni ok. 4 ha. Przeznaczenie: lokalizacja obiektów przemysłu, rzemiosła, usług, składów, handlu hurtowego, administracyjno-socjalnych, garaży, parkingów i zieleni towarzyszącej oraz niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej. Uzbrojenie: sieć kanalizacji sanitarnej, kanalizacja wodociągowa.

Kopytkowo

Powiat Starogardzki
Województwo pomorskie

Park inwestycyjny Kopytkowo o łącznej powierzchni ok. 130 ha to tereny inwestycyjne położone w gminie Smętowo Graniczne, przy węźle autostradowym Kopytkowo autostrady A1. Park dedykowany jest projektom inwestycyjnym w zakresie produkcji, usług i składowania. Oferowane działki objęte są obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Leśnice

Województwo pomorskie

Teren o powierzchni 17 ha należący do ANR z możliwością rozszerzenia o przyległe grunty będące własnością Parafii. Działka położona jest bezpośrednio przy drodze krajowej nr 6 (Gdańsk – Szczecin) na terenie wsi Leśnice w powiecie lęborskim, gmina Nowa Wieś Lęborska. Przez teren przebiega również magistrala kolejowa z bocznicą . Obecnie teren użytkowany jest rolniczo, natomiast w przygotowywanym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego będzie miał przeznaczenie terenu rozwoju zabudowy komercyjnej.

Lipno

Województwo kujawsko-pomorskie

Teren inwestycyjny o powierzchni 2,25 ha z możliwością powiększenia o teren prywatny przyległy – pow. 4,56 ha. Teren położony jest przy jednym z głównych ciągów komunikacyjnych, drodze krajowej nr 10 łączącej zachód kraju (Szczecin - 370 km) z Warszawą (160 km). Droga ta łączy również miasto z węzłem autostradowym A1 w Lubiczu (Łódź - Gdańsk) oddalonym o 40 km. Kolejnym, dogodnym połączeniem komunikacyjnym jest droga krajowa nr 67 łącząca północną część województwa z południową oraz węzłem "Pikutkowo" na autostradzie A1 pod Włocławkiem. W pobliżu przebiega również linia kolejowa Toruń - Nasielsk z usytuowaniem w Lipnie bocznicy kolejowej.

Lubień Kujawski

Województwo kujawsko-pomorskie

Obszar terenów inwestycyjnych położony jest w miejscowości Kaliska na terenie gminy Lubień Kujawski, w powiecie włocławskim, w południowo – wschodniej części województwa kujawsko – pomorskiego. Teren inwestycyjny o powierzchni 92,55 ha stanowi własność Gminy Lubień Kujawski. Zaletą terenów w jest dogodne połączenie z siecią dróg krajowych nr 91 i nr 92 oraz autostradą A1 (7 km od węzła „Kowal”). Obszar terenów zwarty, płaski z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na cele produkcyjno-usługowe. Przyłącza mediów znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie terenów inwestycyjnych.  Niewielkie odległości oraz dobre powiązania komunikacyjne z największymi ośrodkami miejskimi otwierają dostęp do szerokiego rynku pracy.

Malbork

Województwo pomorskie

Teren miejski o powierzchni 5,3 ha, położony w przemysłowej dzielnicy Malborka, blisko zjazdu na planowaną obwodnicę. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na tym obszarze planowana jest działalność przemysłowa, magazynowa lub usługowa. Przyłącza mediów znajdują się
na działce. Teren jest płaski i częściowo utwardzony. Ze względu na położenie działki i jej skomunikowanie potencjalny inwestor może starać się o pozyskanie pracowników z obszaru Malborka, Tczewa, Sztumu i Nowego Dworu Gdańskiego. Działka została nagrodzona tytułem: „Grunt na Medal 2007”, w ramach konkursu organizowanego przez PAIiIZ S.A

Nakło nad Notecią

Województwo kujawsko-pomorskie

Teren inwestycyjny pod nazwą „Nadnotecki Park Przemysłowy w Paterku” zlokalizowany jest w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie nakielskim, w gminie Nakło nad Notecią, w odległości około 3 km od Nakła nad Notecią. Tereny o powierzchni 25,4704 ha stanowią własność Gminy Nakło nad Notecią.

Nadnotecki Park Przemysłowy, a tym samym jego Inwestorzy będą posiadali bezpośredni dostęp do drogi wojewódzkiej nr 241 Rogoźno – Tuchola oraz pośredni dostęp do drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia. Drogi te stanowią ważne szlaki komunikacyjne na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, a także połączone są z siecią dróg krajowych tj.: drogą nr 10 na kierunku wschód – zachód i drogą nr 5 (w przyszłości ekspresową) na kierunku północ – południe.

Obszar objęty jest w całości Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, zgodnie z którym w przedmiotowym terenie można zlokalizować obiekty produkcyjne, składowe, magazynowe oraz centra logistyczne.

Tereny inwestycyjne Nadnoteckiego Parku Przemysłowego są w pełni uzbrojone w nowoczesną oraz rozwiniętą infrastrukturę techniczną. Projekt obejmuje kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieć dróg i chodników, sieć teletechniczną, sieć wodno-kanalizacyjną oraz oświetlenie, prowadzące do uzyskania pozwolenia na użytkowanie nowo wybudowanej infrastruktury.

Prabuty

Województwo pomorskie

Teren przemysłowy o powierzchni 17,2 ha, należący do gminy, położony w Prabutach, w odległości 100 km od Gdańska, w sąsiedztwie bocznicy kolejowej. Teren posiada plan zagospodarowania przestrzennego i jest w pełni uzbrojony. Jego zaletą jest płaskie ukształtowanie powierzchni, a także brak zanieczyszczeń gleby 
i wód. Dojazd do działki odbywa się drogą gminną o nawierzchni asfaltowej. Zgodnie z planem nie istnieją ograniczenia budowlane ani ograniczenia wysokości budynków.

Sępólno Krajeńskie

Województwo kujawsko-pomorskie

Teren inwestycyjny zlokalizowany w projektowanym Parku Przemysłowym w Sępólnie Krajeńskim o powierzchni 7,520 ha, z możliwością poszerzenia go o przyległy teren ANR o powierzchni 5,2153 ha oraz sąsiednie tereny właścicieli prywatnych. Teren ten jest przedmiotem projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, kompleksowego uzbrojenia terenu.

Miasto położone jest przy drodze krajowej nr 25, w odległości 64 km od Bydgoszczy oraz 106 km od Torunia. Bezpośredni zjazd z drogi wojewódzkiej  nr 241. Obszar zwarty, płaski, z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na cele rzemieślnicze. Uzbrojenie niniejszego terenu będzie polegało na utwardzeniu drogi dojazdowej, odprowadzeniu wód deszczowych, wpięciu do istniejącej kanalizacji, wpięciu do istniejącego gazociągu oraz wpięciu do istniejącej linii energetycznej WN, wpięciu do istniejącego wodociągu i kanalizacji sanitarnej.

Solec Kujawski

Województwo kujawsko-pomorskie

Tereny inwestycyjne parku przemysłowego wynoszą ok. 68,0 haI etap Parku Przemysłowego został zrealizowany na obszarze 36,3 ha i zagospodarowany do końca 2006 roku. Na terenie tej części parku działalność prowadzi 16 firm. W lipcu 2012 roku oddano do zagospodarowania II etap Parku Przemysłowego o powierzchni ponad 31,0 ha, który tworzy integralną całość z już istniejącym Parkiem Przemysłowym.

Park Przemysłowy w Solcu Kujawskim jest bezpośrednio skomunikowany z drogą krajową nr 10 (Szczecin–Warszawa). Odległość od autostrady A1 wynosi 30 km, od drogi S5 20 km. Od północy ogranicza go linia kolejowa Piła – Bydgoszcz – Toruń – Warszawa. Odległość od portów lotniczych wynosi: Bydgoszcz - 18 km, Poznań - 150 km, Gdańsk  - 180 km. Niewielkie odległości oraz dobre powiązania komunikacyjne z największymi miastami województwa, otwierają dostęp do szerokiego rynku pracy.

Oferta parku: teren jest własnością Gminy Solec Kujawski i posiada uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; jest to teren płaski, o dobrych parametrach geologicznych; wszystkie oferowane tereny inwestycyjne znajdują się przy ciągach komunikacyjnych i są uzbrojone we wszystkie media: woda, kanalizacja deszczowa i sanitarna, kanalizacja pod światłowody, energia elektryczna SN i NN, gaz średniego ciśnienia, sieć telekomunikacyjna; działki dzielone są pod potrzeby inwestora przy założeniu, że minimalna powierzchnia działki wyniesie 0,5 ha; właściciel gruntów – Gmina Solec Kujawski posiada wieloletnie doświadczenie w profesjonalnej obsłudze inwestorów; ulgi w podatku od nieruchomości; na terenie Parku Przemysłowego działa Regionalne Centrum przedsiębiorczości Sp. z o.o. oferująca firmom działającym na terenie Parku szkolenia, kursy doskonalenia zawodowego, doradztwo w sprawie pozyskiwania środków unijnych, na terenie parku działają firmy służące rozwojowi biznesu.

Starogard Gdański

Województwo pomorskie

Teren o powierzchni 6,2554 ha, należący do Gminy Miejskiej Starogardu Gdańskiego. Oferowane działki położone są w jednym, zwartym, wydłużonym kompleksie położonym na północny-wschód od centrum miasta, pomiędzy ulicą Iwaszkiewicza, zabudową produkcyjną przy ulicy Zielonej oraz torowiskiem z możliwością budowy bocznicy kolejowej. Nieruchomości objęte są planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym teren ten przeznaczony jest pod budownictwo, handel hurtowy, gospodarkę magazynową, z dopuszczeniem usług; funkcję mieszkalną dopuszcza się wyłącznie w formie mieszkania integralnie związanego z prowadzoną działalnością.

Powierzchnia:

 • działka nr 179/157: 15484 m²
 • działka nr 179/158: 11962 m²
 • działka nr 179/159: 11059 m²
 • działka nr 179/160: 8950 m²
 • działka nr 179/161: 15099 m²

Łącznie : 62554 m²

Starogard Gdański

Województwo pomorskie

Teren o powierzchni 20,7528 ha należący do Powiatu Starogardzkiego z przeznaczeniem na przemysł i usługi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Patronatem objete są nieruchomosci gruntowe na które składają się cztery działki o numerach inwestycyjnych:

 • 3/57 o powierzchni 9,9853 ha
 • 3/14 o powierzchni 1,7743 ha
 • 3/55 o powierzchni 8,4510 ha
 • 3/61 o powierzchni 0,5422 ha

Zaletą terenu jest położenie w niewielkiej odległości od drogi krajowej 22 oraz od bocznicy kolejowej, a ponadto porozumienie podpisane przez Zarząd Powiatu z Zarządem ZF Polpharma S.A. w sprawie wykorzystania pasa drogowego na działce do zapewnienia komunikacji do działek inwestycyjnych.

Szubin 

Województwo kujawsko-pomorskie

Teren obszaru inwestycyjnego położony jest w miejscowości Kowalewo na terenie gminy Szubin (24 tys. mieszkańców), w powiecie nakielskim, w południowo – zachodniej części województwa kujawsko – pomorskiego. Teren o łącznej powierzchni 126 ha. Dla terenu obowiązuje plan miejscowy, który wskazuje następujące przeznaczenie terenów: zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów z dopuszczeniem usług. Właścicielem terenu jest Skarb Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie oraz osoby prywatne. Teren jest lekko pofalowany. Grunty położone są w odległości 6 km na południe od Szubina, przy międzynarodowej trasie nr 5 (E261) prowadzącej z Gdańska przez Bydgoszcz, Poznań do Wrocławia, która docelowa ma stać się drogą ekspresową klasy S-5. Najbliższa autostrada to A1 w Nowych Marzach (105 km) i A2 w Poznaniu (114km).  W odległości 76 km znajduje się Toruń.  W odległości 26 km od Szubina położona jest Bydgoszcz, w której znajduje się międzynarodowy port lotniczy.

 • Porty morskie Gdańsk- Gdynia w odległości 219 km.
 • Odległość sieci energetycznych lub rozdzielni od granicy działki - sieć na terenie działek
 • Odległość od sieci wysokiego ciśnienia gazu ziemnego - ok.300 m
 • Odległość sieci wodociągowej od granicy – ok. 300 m.
 • Odległość sieci kanalizacyjnej od granicy strefy  - ok. 0,5 km

Toruń

Województwo kujawsko-pomorskie

Teren Gminy Miasta Toruń o powierzchni 23 ha, przylegający do drogi krajowej nr 91 w kierunku Gdańska, niezabudowany, trawiasty, w części porośnięty drzewostanem liściastym i krzewami, wyposażony w sieć wodociągową i kanalizacyjną.

Zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszar przeznaczony pod działalność usługowo-produkcyjną.

Pomorska Specjalna Strefa
Ekonomiczna sp. z o.o.

ul. Władysława IV nr 9
81-703 Sopot

58 555 97 00
58 555 97 11