Wstecz

Aktualności

Data publikacji: 08.02.2017

Oświadczenie w sprawie artykułów Gazety Wyborczej z dn. 06.02 oraz 07.02.2017 r.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (PSSE) powołując się na art. 31a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r. Nr 5 poz. 24 ze zm.) odnosząc się do treści artykułów opublikowanych w dniu 06 lutego 2017 r. pt. „Zarząd Strefy do wymiany” w Gazecie Wyborczej oraz na portalu internetowym trójmiasto.wyborcza.pl w dniu 07 lutego 2016 r. pt. : „Zmiany w zarządzie PSSE. Wiceprezes Andrzej Marszk odwołany. Prezes Jankowska zostaje” autorstwa red. Macieja Sandeckiego, oświadcza co następuje:

 

Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania spółki zależnej PSSE Media Operator, jak również prezesa Pana Piotra Dziadula są nieprawdziwe i godzą w ich dobre imię.

 

Kłamliwym i oburzającym jest fakt, jak czytamy w artykule: „ O tym wszystkim chcieliśmy porozmawiać z Aleksandrą Jankowską i Piotrem Dziadulem ale nie udało nam się z nimi skontaktować”, gdyż tak naprawdę nie podjęto próby kontaktu, co jednoznacznie wskazuje na brak dobrej woli co do rzetelności pisanej publikacji.

 

Nie jest również prawdą, że podniesione zostały ceny gazu, jak również to, że gaz techniczny odłączony został na bezpośrednie polecenie pana Piotra Dziadula. Ceny gazu i energii wynikają z obowiązującej taryfy, a przerwa w  dostawie gazu technicznego nastąpiła w związku z brakiem terminowych płatności ze strony GSG/SG SA, których dostawcą jest Meser.

Ponadto PSSE Media Operator działa na rzecz wielu podmiotów ulokowanych na terenie Wyspy Ostrów i dotychczas jedynie współpraca z grupą GSG napotykała na trudności natury finansowej.

 

Zatrudnienie, wbrew zapewnieniom pana redaktora, zwiększone zostało zaledwie o dwie osoby, a nie tak jak podaje autor publikacji o 50.

 

Dodatkowo w obliczu oskarżeń o szantaż i działanie na szkodę Stoczni Gdańsk, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna pragnie przypomnieć, że w dniu 23 grudnia 2016 roku Pomorska SSE oraz PSSE Media Operator sp. z o.o. podpisały kolejne porozumienie o kompensacji zadłużenia Stoczni Gdańsk S.A. oraz Spółek z grupy GSG, co jednoznacznie wskazuje na dobrą wolę rozwiązania tego problemu.