Opieka poinwestycyjna

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. wspiera inwestorów na każdym etapie inwestycji, pomaga w przejściu procedur administracyjnych oraz realizacji założonych planów biznesowych. Swoich inwestorów obdarza również opieką po rozpoczęciu działalności na terenach objętych strefą, do tego celu zostało powołane Biuro Obsługi Poinwestycyjnej, którego zadaniem jest opieka nad inwestorami działającymi na terenach PSSE, kontrola ich działalności w aspekcie warunków i postanowień zawartych w zezwoleniach, prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach określonych w ustawie prawo budowlane oraz wydawaniem zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach Strefy.