Aktualności

21

Materiały dla mediów

Rzecznik Prasowy

Igor Nagraba

te. 601-673-144

rzecznik@strefa.gda.pl

Dział Promocji i Marketingu

ul. Władysława IV nr 9, 81-703 Sopot

promocja@strefa.gda.pl

 

tel. 58 555 97 13 / 09 / 28  fax: 58 555 97 11