Wstecz

Aktualności

Data publikacji: 12.10.2016

Kujawsko-Pomorskie Perspektywy Zawodowe - X -lecie PSSE

Ponad 7 tysięcy miejsc pracy, 38 Inwestorów, inwestycje sięgające 4 mld złotych - Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna obchodziła wczoraj X-lecie w województwie kujawsko-pomorskim. Uroczystości towarzyszyła konferencja „Kujawsko-Pomorskie Perspektywy Zawodowe”.

W Toruniu podsumowano 10 lat działalności Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na Kujawach i Pomorzu. Gości konferencji powitał Andrzej Marszk Wiceprezes Zarządu PSSE, który jednocześnie podziękował za dotychczasowe zaangażowanie i współpracę ze Strefą samorządowcom oraz inwestorom. Dzięki takiej współpracy Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna utworzyła w tym regionie aż 14 podstref i przyciągnęła 37 inwestorów, zatrudniających ponad 7 tys. osób.

 

Gratulacje za osiągnięcia PSSE i podziękowania za aktywną pracę przekazał Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Mikołaj Bogdanowicz: Działalność Strefy to przede wszystkim bardzo dobre tereny inwestycyjne, wsparcie dla inwestorów, jak również szukanie odpowiednich kadr, wykwalifikowanych dla potencjalnych inwestorów. Wojewoda przedstawił także najbliższe plany wspólnych działań ze Strefą – związane z rozszerzeniem specjalnej strefy ekonomicznej oraz zwiększeniem potencjału innowacyjności poprzez połączenie sił PSSE i UTP (Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego).

 

Do współpracy samorządu ze Strefą nawiązał także w swoim wystąpieniu Zbigniew Ostrowski Wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego: Współpraca niewątpliwie prowadzi do rozwoju, dlatego samorząd województwa angażuje się w działania Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przez 10 lat jej funkcjonowania w naszym regionie, można zaobserwować zmiany w obrazie przemysłowym województwa oraz działania, które wpływają na obniżenie bezrobocia.

 

Rolę Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w województwie docenił także Michał Zaleski Prezydent Torunia: Pierwsze inwestycje Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej były silnym impulsem dla terenów kujaw i pomorza. Prowadzimy wspólne inicjatywy prowadzące do dalszego poszerzenia granic Strefy w Toruniu. O inicjatywach i dalszych planach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej opowiedział podczas panelu dyskusyjnego Perspektywy Inwestycyjne w PSSE Wiceprezes Andrzej Marszk: Złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Rozwoju w sprawie rozszerzenia granic Pomorskiej SSE w województwie kujawsko – pomorskim. Planowane do objęcia statusem Strefy są tereny w Solcu Kujawskim, Gminie Nakło i Gminie Grudziądz. Nowi Inwestorzy czekają już na rozszerzenie Strefy w regionie i możliwość uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej. Poinformował on także o nowym inwestorze: Spółka New Hope z kapitałem chińskim, to nasz nowy inwestor z branży rolno – spożywczej, który zbuduje tutaj nowoczesną wytwórnie pasz dla zwierząt hodowlanych i utworzy 35 nowych miejsc pracy.

 

Podczas konferencji goście apelowali o poprawę stanu dróg Mamy przeznaczone duże pieniądze na budowę dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych. Czekamy na S5 - zapewnił Zbigniew Ostrowski, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Inwestorzy czekają także na fachowców, jednogłośnie stwierdzając, że młodym absolwentom brakuje nie tylko wiedzy merytorycznej, ale także tzw.  umiejętności miękkich:  oceniając młodych pracowników, możemy stwierdzić, że są to dobrzy pracownicy, natomiast poziom ich zaangażowania niestety jest różny. Mają często problem chociażby z hierarchom zadań, priorytetami – powiedziała podczas dyskusji o Potencjale kształcenia zawodowego w XXI wieku – Karolina Gracjasz z firmy Plastica sp. z o. o. Szkoły natomiast są otwarte na współpracę z przedsiębiorcami, chcą kształcić swoich uczniów zgodnie z oczekiwaniami przedsiębiorców, dlatego zachęcają do rozmowy – zachęcamy do kontaktu ze szkołami zawodowymi. Nasza szkoła jest otwarta na wszelkie propozycje współpracy, staramy się dostosowywać program nauczania do wymogów rynku pracy – zadeklarowała swoją współpracę podczas panelu Małgorzata Łopatko dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu.

 

Założenia reformy oświatowej oraz nową strukturę szkolnictwa zawodowego w Polsce omówiła przedstawiciel Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Anna Całus- Zawistowska. Wskazała również na wsparcie systemowych i regionalnych projektów w obszarze szkolnictwa zawodowego dofinansowanych ze środków UE.

 

W nawiązaniu współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi a przedsiębiorcami niewątpliwie pomagają działania Pomorskiej SSE: nacisk jaki Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna kładzie na rozwój szkolnictwa zawodowego jest zgodny z planami rządu i nakreślonymi w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju kierunkami działań. Wyrażam przekonanie, że starania strefy przyczynią się do stworzenia sprawnie działającej płaszczyzny współpracy pracodawców ze szkołami, opartej na wnikliwej diagnozie potrzeb i zapewni przedsiębiorcom dobrze wykształconą, przygotowaną kadrę – napisał w swoim liście do Prezesa Pomorskiej SSE Mateusz Morawiecki Minister Rozwoju i Finansów. Minister docenił także projekt Od ucznia do pracownika – staże i praktyki drogą do kariery w ramach RPO WKP 10.2.3., którego Partnerem została Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu wiedzy praktycznej uczniów szkół kształcenia zawodowego poprzez ich udział w stażach i praktykach organizowanych u pracodawców w województwa kujawsko – pomorskiego. Liderem projektu jest Izba Przemysłowo – Handlowa w Toruniu, a partnerami oprócz PSSE jest Gmina Miasta Toruń oraz Kujawsko – Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan.

 

Konferencja była również dobrą okazją do zaprezentowania kujawsko-pomorskich szkół zawodowych – stoiska w branżach kluczowych dla regionu zaprezentowały: Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elelktronicznych w Toruniu, Zespół Szkół Technicznych w Toruniu, Zespół Szkół Ponadgimnazjanych w Świeciu oraz Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy. Oprócz silnej reprezentacji edukacyjnej pojawiły się też firmy z terenów PSSE: Mondi Świecie S.A., Mueller Fabryka Świec S.A., Boryszew Tensho Poland sp. z o.o., UMC Poland sp. z o.o., Tioman sp. z o.o. sp. k., Plastica sp. z o.o., Sohbi Craft Poland sp. z o.o.