Kontakt

Mateusz Maksymiuk - Dyrektor Biura Inicjatyw Społecznych - m.maksymiuk@strefa.gda.pl  

Anna Gawerska – Kierownik Zespołu Szkolnictwa Zawodowego – a.gawerska@strefa.gda.pl

Anna Pilachowska - a.pilachowska@strefa.gda.pl

 Jerzy Sińczak -  j.sinczak@strefa.gda.pl