Wstecz

Aktualności

Data publikacji: 01.06.2016

Konferencja - Pomorskie Perspektywy Zawodowe

30 maja 2016 r. w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyła się zorganizowana przez PSSE konferencja „Pomorskie Perspektywy Zawodowe”. Patronat honorowy nad konferencją objął Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Rozwoju.

Podczas paneli przedstawiciele ministerstwa, szkół i samorządów dyskutowali m.in. o potencjale szkolnictwa zawodowego,  zmianie wizerunku oraz współpracy z przedsiębiorcami. Teresa Wargocka, wiceminister edukacji narodowej, podkreślała konieczność wsparcia doradztwa zawodowego i wskazywała na znaczne rozbieżności pomiędzy ofertą kształcenia a potrzebami rynku.

Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Aleksandra Jankowska mówiła o niedoborze pracowników specjalizujących się w gospodarce morskiej oraz odpływie pracowników z Polski do krajów zachodnich. – Gdański przemysł stoczniowy ma duży potencjał rozwojowy, lecz hamuje go brak siły roboczej – dodała.

Podczas konferencji Zarząd PSSE podpisał również porozumienie o współpracy ze Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Do zadań PSSE należy promowanie szkolnictwa zawodowego oraz zapewnienie odpowiedniego przepływu informacji pomiędzy rynkiem pracy a systemem edukacyjnym. Jest to możliwe dzięki stałemu kontaktowi z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w strefie, którzy zgłaszają problemy ze znalezieniem odpowiedniej kadry pracowniczej.