Biuro Inicjatyw Społecznych

Biuro Inicjatyw Społecznych koordynuje działania Zespołu Szkolnictwa Zawodowego w zakresie:

  • badania potrzeb pracodawców w zakresie zapotrzebowania na odpowiednio wykwalifikowanych pracowników,
  • organizacji wizyt studyjnych dla uczniów w firmach strefowych,
  • udziału w Targach Edukacyjnych,
  • warsztat dla gimnazjalistów i uczniów szkół zawodowych z zakresu umiejętności miękkich,
  • pomocy w nawiązaniu porozumień ze szkołami ponadgimnazjalnymi w zakresie staży i praktyk dla uczniów w firmach strefowych,
  • współpracy z instytucjami otoczenia biznesu oraz urzędami w celu zapewnienia przedsiębiorcom odpowiednio wykwalifikowanych kadr,
  • promocji szkolnictwa zawodowego,
  • inicjowania i realizacji projektów dofinansowanych ze środków publicznych w zakresie opracowania skutecznego modelu współpracy pomiędzy nauką a biznesem,
  • koordynacji Pomorskiego Klastra Edukacyjnego