Wstecz

Aktualności

Data publikacji: 23.10.2017

Bioinnovation Inernational Summit 2017

21 prelegentów, 40 projektów konkursowych, 5 moderowanych paneli i 150 gości z całego świata, zaprezentowało potencjał naukowy i inwestycyjny branży life-science na Bioinnovation Inernational Summit, który   w dniach 19-20 października odbył się w Gdańskim Parku Naukowo - Technologicznym.

 

Była to już X Edycja wydarzenia, które ma na celu stworzenie unikalnej przestrzeni wymiany informacji praktyków R&D, naukowców, przedsiębiorców oraz inwestorów poszukujących innowacyjnych rozwiązań. Sam fakt, że spotykamy się po raz 10 świadczy o zapotrzebowaniu na takie wydarzenie w przestrzeni publicznej – powiedział Paweł Lulewicz wiceprezes PSSE sp. z o.o. Jest to okazja do weryfikacji kierunków rozwoju branży life -  science, w którym Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna aktywnie uczestniczy włączając się w przełomowe projekty takie jak np. „Serduszko 3D” -  dodał wiceprezes PSSE.

 

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna do udziału w konferencji zaprosiła wybitnych specjalistów w dziedzinie nauk o życiu i pozyskiwania środków strukturalnych oraz zagranicznych ekspertów związanych z transferem technologii, a także instytucje otoczenia biznesu: inkubatory i parki naukowo-technologiczne.

 

 

W konferencję zaangażowane są instytucje i organizacje zarówno naukowe jak i te wspierające przedsiębiorczość w Polsce. Współorganizatorem wydarzenia jest miasto Gdańsk oraz firmy Innovation Synergy i Pro- Science.eu. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Gdański i Gdański Uniwersytet Medyczny.